Закрити
Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій»
05 Жовтня 2017, 16:19 , Переглядів: 942
FacebookTwitterLivejournal
Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій» Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій»

Мета конференції: Проаналізувати особливості мисленнєвої діяльності в умовах сучасних соціально-ціннісних трансформацій. Окреслити теоретико-методологічні засади формування особистості, здатної не лише відповідати викликам соціально-економічної реальності, але й творити її.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
УКРАЇНСЬКЕ ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Всеукраїнська науково-практична конференція

«ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЦІННІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

24 жовтня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій», яка відбудеться 24 жовтня 2017 р. у м. Києві, за адресою: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ, вул. Андріївська, 1).
Мета конференції: Проаналізувати особливості мисленнєвої діяльності в умовах сучасних соціально-ціннісних трансформацій. Окреслити теоретико-методологічні засади формування особистості, здатної не лише відповідати викликам соціально-економічної реальності, але й творити її.  
Сфера інтересів: філософія, педагогіка, філософія освіти, філософія економіки, психологія.

Теми для обговорення:

 • Теоретичні основи формування культури мислення особистості в глобальному світі
 • Творче мислення як визначальний фактор розвитку людини
 • Взаємозв’язок когнітивного і креативного складових у процесі становлення особистості
 • Економічні стратегії реалізації людського капіталу
 • Можливості самореалізації особистості в умовах спаду економічної активності 

Наукові керівники:
Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України

Запрошуються: фахівці у галузі філософії, педагогіки, психології, всі, хто цікавиться проблемами критичного мислення як чинника розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей
Мови конференції: українська, російська
Реєстрація учасників: 24 жовтня 2017 р. з 1300 до 1400 год., хол Університету банківської справи Національного банку України, м. Київ, вул. Андріївська, 1.
Початок роботи конференції о 1400 год.

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ

 

 1. Очна участьбезкоштовна, матеріали конференції (програма, збірник) – надсилаються на електронну адресу учасника;

* Увага! Учасник конференції, за бажанням, може замовити:

 • програма конференції – вартість 25 грн.
 • збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість 100 грн.
 • сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.

 Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони

Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 15.10.2017 р.

 1. Заочна вартість заочної участі – 200 грн. Включає: розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції та доповіді в програмі заходу; по 1-му примірнику програми та збірника матеріалів конференції – роздрукований варіант, сертифікат учасника заходу. Вартість заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок Організатора на підставі договірних документів, які надійдуть на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.

Для участі у роботі конференції необхідно до 18 жовтня 2017 р. надіслати на електронну адресу svn@iod.gov.ua (тема «Конференція. 24.10.17») Заявку учасника за нижченаведеною формою.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я та по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Посада  
Назва установи, організації, навчального закладу  
Контактний номер телефону  
Е-mаіl  
Форма участі :
необхідне залишити
ОЧНА

додатково замовляю:

 • програма конференції – 25 грн.
 • збірник матеріалів конференції – 100 грн.
 • сертифікат учасника конференції – 25 грн.
 
ЗАОЧНА (200 грн.)
Напрям роботи конференції  
Назва доповіді/статті  
Потреба у готелі Відмітка (дати заїзду – від’їзду)
Даю згоду на друк матеріалів та використання моїх персональних даних Дата
Підпис

вимоги до подання публікацій в збірник матеріалів конференції

Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 10 сторінок надсилати до 18.10.17 р. на електронну адресу: svn@iod.gov.ua з темою листа «Публікація. Конференція. 24.10.17».
Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

Матеріали конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

РОЗМІЩЕННЯ «ДАК–ПУБЛІКАЦІЇ»
Увага! Учасники конференції, також можуть розмістити свою публікацію в щомісячному науково-методичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р, 2012 р.). Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 35 грн. Матеріали оформлюються відповідно до вимог Постанови ВАК від от 15.01.2003Х27-05/1.
Для розгляду питання про публікацію статті в фаховому виданні необхідно надіслати на електронну пошту ilv@iod.gov.ua наступне:

 • статтю;
 • відомості про авторів;
 • рецензію з завіреним підписом від фахівця в даній галузі з вченим ступенем;
 • фото автора.

Стаття повинна містити таку структуру:
- вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- формулювання цілей статті (постановка завдання), нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким приділена означена проблема;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів зі статистичною обробкою даних;
- висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Обсяг наукової статті:
магістрам, аспірантам – 6–12 сторінок; докторам – 15–20 сторінок.
Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами, враховуючи зауваження.

Статті, що не відповідають наведеним вимогам, до розгляду не приймаються.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Контактна особа з проблематики конференції:
Ільїн Володимир Васильович (тел.: 050-199-47-98, ilin_vv@ukr.net)
Контактна особа з організаційних питань і публікації матеріалів конференції:
Шульга Валентина (тел.: 044-227-54-23, 067-729-94-01, svn@iod.gov.ua)
Контактна особа з розміщення «ДАК-публікацій»:
Іващенко Любов Василівна (тел.: 044-483-34-33, ilv@iod.gov.ua)

Дякуємо за співробітництво та інформування Ваших колег!

Джерело: Острів знань
Автор: Інститут обдарованої дитини

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна